พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย (snail museum of Thailand) ตั้งอยู่ ณ ห้อง 222 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้เข้าชมครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เนื่องในโอกาสการจัดงานครบรอบ 80 ปี ชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการเปลือกหอยและหอยทากที่พบในประเทศไทยแล้ว ยังจัดแสดงกิ้งกือและ ไส้เดือนสัตว์ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกิ้งกือมังกรสีชมพู ที่ IISE ประกาศให้เป็น Top Ten การค้นพบสรรพชีวิตบนโลก

 1. หอยทากยักษ์ (Giant Snail)
 2. หอยทากจิ๋วปากแตร (Pupillid Microsnails)
 3. หอยทากจิ๋วเขาวงกต Gyliotrachela khaowongkot Panha and Burch, 2004
 4. หอยต้นไม้ (Tree snails: Amphridromus sp.)
 5. ฟันของหอย (radula)
 6. หอยทากบกที่ชาวบ้านนิยมนำมาบริโภค
 7. หอยแมลงภู่น้ำจืด หรือหอยเพรียง
 8. กิ้งกือกระบอกเล็ก
 9. กิ้งกือกระบอกเทาขาแดง
 10. กิ้งกือกระบอก
 11. กิ้งกือปลอกแบนหนามส้มหรือตะเข็บส้ม
 12. กิ้งกือปลอกแบนหนามขาวหรือตะเข็บขาว
 13. กิ้งกือกระสุนเขียว
 14. กิ้งกือกระสุนชมพู
 15. กิ้งกือมังกรสีชมพู