ติดต่อสอบถาม ในส่วนของการเข้าเยี่ยมชมได้ที่

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุธานี 12110

โทรศัพท์ (02) 549 3042 ,549 3043

โทรสาร (02) 549 3049, 549 1150

แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่