ข้อมูลบัวทั้งหมด: 30 คำค้นหา:1
  หน้า 1/4

ชื่อไทย : แกลดสโตน
ชื่อสามัญ : Gladstone
ชื่อไทย : คอมานเช่
ชื่อสามัญ : nymphaea Comanche
ชื่อไทย : จงกลนี
ชื่อสามัญ : jongkolnee
ชื่อไทย : เจนเนอร์รัล เปอร์ซิ่ง
ชื่อสามัญ : nymphaea General Pershing
ชื่อไทย : ไจแกนเตีย ไวโอลาเซีย
ชื่อสามัญ : great blue australian waterlily
ชื่อไทย : ไจแกนเตีย อัลเบิร์ต เดอ ลาสแตง
ชื่อสามัญ : giantea albert de lastasng
ชื่อไทย : ฉลองขวัญ
ชื่อสามัญ : King of Siam
ชื่อไทย : ไดเร็กเตอร์ จอร์ด ที มัวร์
ชื่อสามัญ : nymphaea 'Director George T.Moove'
ชื่อไทย : นิมเฟียเม๊กซิกาน่า
ชื่อสามัญ : nymphaea yellow