เอ๊ะ ! นั่นนกสวยจัง ว่าแต่นกอะไรนะ ?

หาคำตอบได้ที่ “ พิพิธภัณฑ์เสมือนนกในป่าสะแกราช ” คุณสามารถศึกษา สืบค้นหาข้อมูลของนกชนิดต่างๆ กว่า 300 ชนิดที่อยู่ในป่าสะแกราช โดยมีรูปวาดสีสันสวยงามของนก ข้อมูลลักษณะของนก ถิ่นที่อยู่ ที่อาศัย รูปภาพวีดิทัศน์และเสียงจริงของนกกว่า 30 ชนิด รูปนกสตัฟฟ์ของจริง (Panorama 360 องศา) กว่า 40 ชนิด รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับป่าสะแกราช สภาพป่าชนิดต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง เส้นทางไปป่าสะแกราช รวมทั้งสนุกสนานไปกับเกมต่อนกชนิดต่างๆ ซึ่งทาง STKC ได้มีการพัฒนาข้อมูลในด้านของภาพจริง และวีดิทัศน์ของนกอย่างต่อเนื่องด้วย

โดยข้อมูลและรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนนกในป่าสะแกราชที่น่าทึ่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง STKC สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

...ดูพิพิธภัณฑ์เสมือนนกแล้วอยากหาเวลาไป เดินท่องป่า ส่องนก กันเลยใช่ไหม...