นกปรอดสวน

นกปรอดโอ่ง ท้องสีน้ำ้ตาล

นกปรอดสีขี้เถ้า
ตั้งล้อ
ตีทอง
นกตะขาบทุ่ง
กระเต็นใหญ่ธรรมดา
เหยี่ยวนกเขาชิเครา