นกขมิ้้นท้ายทอยดำ
นกกางเขนบ้าน
นกเอี้ยงด่าง
นกกิ้งโครงคอดำ
นกกิ้งโครงหัวสีนวล
นกขุนทอง
นกปรอดเหลืองหัวจุก
นกปรอดหัวโขน