ไก่ฟ้าพญาลอ
ไก่ป่า
นกแขกเต้า
นกเขาใหญ่
นกเขาชวา
นกเขาเขียว
นกกระแตแต้แว้ด
นกเขียวคราม