เต่าและตะพาบในประเทศไทย

เต่ามีวิวัฒนาการมานานกว่า 200 ล้านปีมาแล้ว พบได้ในสถานที่อยู่อาศัยหลายแบบ ตั้งแต่ในทะเล ปากแม่น้ำ แม่น้ำ หนอง บึง ลำธาร ป่าเขาที่สูง ตลอดจนในทะเลทราย ปัจจุบันทั่วโลกมีเต่าหลากหลายอยู่ประมาณ 280 ชนิด (species)

ในประเทศไทย คาดว่ามีจำนวนได้ถึง 30 ชนิด หรือประมาณ 10% ของเต่าที่มีในโลกและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีพันธุ์เต่ามากกว่า 25 ชนิดด้วย เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานใน Class Reptilia ถูกจัดอยู่ใน Order Chelonia (หรือ Order Testudines) ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 families สำหรับเต่าในประเทศไทยพบ 6 families คือ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาของเต่าและตะพาบที่พบในไทย
1. Family Testudinidae
4. Family Trionychidae
2. Family Platysternidae
5. Family Cheloniidae
3. Family Bataguridae
6. Family Dermochelyidae