โครงกระดูกม้า
ปูเจ้าฟ้า
ตะพาบอินเดีย
Indian Softshell Turtle
Aspideretes gangeticus
ปากีสถาน อินเดีย
และบังคลาเทศ
เต่าจักรเวียดนาม
Black-breasted Leaf Turtle
Geoemyda spengleri
จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย
เต่าสแนปปิ้ง
Common Snapping Turtle
Chelydra serpentina
อเมริกา เม็กซิโก และเอกวาดอร์