หน้าหลัก  >  นิทรรศการถาวร  >  พิพิธภัณฑ์เต่า

พิพิธภัณฑ์เต่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        เป็นพิพิธภัณฑ์เต่าแห่งแรกของประเทศไทย โดยจัดแสดงเต่า และตะพาบที่พบในประเทศไทยไว้ครบทุกชนิด รวมไปถึงเต่าต่างประเทศบางชนิดที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ของเต่า เช่น ไข่เต่า หัวกะโหลกของเต่า และโครงกระดูกของเต่า เป็นต้น

จัดแสดงโดย
กำธร ธีรคุปต์, ธวิทย์ ภู่ประดิษฐ์ และทศพล ไชยอนันต์พร

สนับสนุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์โดย
พระระวี เขมะธัมโม
คุณหญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
รศ. วีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์
กิตติพงษ์ จารุธานินทร์
กรมประมงและกรมป่าไม้
Jonathan Murrey
Peter Paul van Dijk
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาชีววิทยา
และผู้มีอุปการคุณท่านอื่นๆ