หน้าที่ 1
1. บทบาทของหอยในระบบนิเวศ
หอยจัดเป็นสัตว์กลุ่มที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์และระบบนิเวศ โดยสัตว์ในกลุ่มนี้มีประโยชน์และโทษมากมาย
2. หอยต้นไม้ (Tree snails: Amphridromus sp.)
หอยต้นไม้เป็นหอยทากบก มีการดำรงชีวิตและกิจกรรมทุกอย่างอยู่บนต้นไม้
3. ฟันของหอย (radula)
แรดูลาเป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารของหอยทากบก เช่นเดียวกับฟันในสัตว์ชั้นสูง โดยทำหน้าที่ขูดหรือครูดอาหาร ปัดอาหาร ตัดอาหาร จับอาหาร
4. หอยทากบกที่ชาวบ้านนิยมนำมาบริโภค
หอยทากบกที่ชาวบ้านนิยมนำมาบริโภค ได้แก่ หอยหอม หอยภูเขา หอยดง หรือหอยเกล็ด
5. หอยแมลงภู่น้ำจืด หรือหอยเพรียง
หอยแมลงภู่น้ำจืด หรือหอยเพรียง มี รูปร่างคล้ายหอยแมลงภู่ แต่มีขนาดเล็กกว่าพบทั่วไปในแหล่งน้ำกร่อยและเข้าไปจนถึงแหล่งน้ำจืด มีการปรับตัวอาศัยอยู่ในน้ำจืดมานาน