หน้าหลัก  >  นิทรรศการถาวร  >  พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย
        พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย (snail museum of Thailand) ตั้งอยู่ ณ ห้อง 222 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้เข้าชมครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เนื่องในโอกาสการจัดงานครบรอบ 80 ปี ชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการเปลือกหอยและหอยทากที่พบในประเทศไทยแล้ว ยังจัดแสดงกิ้งกือและ ไส้เดือนสัตว์ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกิ้งกือมังกรสีชมพู ที่ IISE ประกาศให้เป็น Top Ten การค้นพบสรรพชีวิตบนโลก

 • หอยทากยักษ์ (Giant Snail)
 • หอยทากจิ๋วปากแตร (Pupillid Microsnails)
 • หอยทากจิ๋วเขาวงกต Gyliotrachela khaowongkot Panha and Burch, 2004
 • หอยต้นไม้ (Tree snails: Amphridromus sp.)
 • ฟันของหอย (radula)
 • หอยทากบกที่ชาวบ้านนิยมนำมาบริโภค
 • หอยแมลงภู่น้ำจืด หรือหอยเพรียง
 • กิ้งกือกระบอกเล็ก
 • กิ้งกือกระบอกเทาขาแดง
 • กิ้งกือกระบอก
 • กิ้งกือปลอกแบนหนามส้มหรือตะเข็บส้ม
 • กิ้งกือปลอกแบนหนามขาวหรือตะเข็บขาว
 • กิ้งกือกระสุนเขียว
 • กิ้งกือกระสุนชมพู
 • กิ้งกือมังกรสีชมพู