หน้าที่ 1
1. กุ้ง และปูที่หายากของไทย
กุ้ง และปูที่หายากของประเทศไทย เช่น ปูทะเล ปูโบราณ กุ้งมังกรขน กุ้งมังกรหนวดปล้อง
2. ตัวอย่างปูมีพิษ และแมงดาทะเลในพิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ตัวอย่างปูมีพิษ เช่น ปูลายหิน ปูตกกระ และตัวอย่างแมงดาทะเลของไทย คือ แมงดาทะเลหางกลม และแมงดาทะเลหางเหลี่ยม
3. กั้งตั๊กแตนของประเทศไทย
กั้งตั๊กแตนของประเทศไทย เช่น กั้งสยามและกั้งไทย
4. ตัวอย่างปูและหอยน้ำจืดที่กลายเป็นหิน
ตัวอย่างปูและหอยน้ำจืดที่กลายเป็นหิน
5. กั้งเจ้าฟ้า
กั้งเจ้าฟ้า คือ กั้งตั๊กแตนชนิดใหม่ของโลก เป็นกั้งที่มีสีสวยพบที่สะพานปลา จังหวัดปัตตานี