หน้าหลัก  >  นิทรรศการถาวร  >  พิพิธภัณฑ์แมลง  >  สำรวจแมลง
หน้าที่ 1
1. สีและลวดลายบนปีกของผีเสื้อ
สีและลวดลายบนปีกของผีเสื้อประกอบขึ้นด้วยเกล็ดของผีเสื้อ ด้วยลวดลายที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจึงช่วยผีเสื้อในการป้องกันศัตรู และช่วยให้เราสามารถใช้ในการจำแนกเพศและกลุ่มของผีเสื้อได้
2. แมลงปีกแข็ง (Order Coleoptera)
แมลงที่เราเรียกว่า “ด้วง” จัดเป็นแมลงในอันดับที่ใหญ่ที่สุด มีถึง 166 วงศ์ ประกอบด้วยแมลงประมาณ 370,000 ชนิด หรือ 40%ของแมลงทั้งหมด มีทั้งที่อาศัยอยู่บนบก ในน้ำ
3. ด้วงมูลสัตว์ (Dung Beetles)
ด้วงมูลสัตว์มีพฤติกรรมใช้ชีวิตและกินอาหารอยู่บนกองมูลสัตว์ ช่วยย่อยสลายมูลสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงที่เป็นพาหะนำโรค และการที่ทำรังโดยการขุดลงไปในดินทำให้ช่วยพรวนดิน ชาวบ้านนิยมนำตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมาประกอบอาหาร
4. แมลงสาบ (Cockroaches)
แมลงสาบนับเป็นหนึ่งในแมลงที่มีการวิวัฒนาการมายาวนานที่สุด กว่า 320 ล้านปี นับเป็นแมลงโลกล้านปีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อยมากและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดชนิดหนึ่ง
5. แมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์
เป็นแมลงที่ไม่มีปีก ไม่มีแม้แต่แผ่นปีกเล็ก (wing pad) ปรากฏให้เห็นในระยะใดระยะหนึ่งของชีวิตหลังจากฟักจากไข่ แมลงสาบยักษ์ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาวได้ถึง 7-10 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัว 20-25 กรัมโดยประมาณ